Proximity Giriş Kartları

  • 125 Khz 
  • 18 hane ID numara baskılı
  • Çift yüz termal baskı yapılabilir.